czytaj wiecej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził niedawno Polskę, gdzie spotkał się z przedstawicielami polskiego biznesu, w tym z prezesem
InPostu Rafałem Brzoską. Spotkanie miało miejsce w ramach gospodarczego forum polsko-ukraińskiego, podczas którego omawiano perspektywy dalszej współpracy między dwoma krajami.
Jednak ważnym aspektem wizyty było wyrażenie wdzięczności przez prezydenta Ukrainy dla Brzoski  czynnie angażującego się w pomoc dla Ukrainy, szczególnie w obliczu ataku Rosji na ten kraj. Rafał Brzoska wraz ze swoją żoną Omeną Mensah byli jednymi z inicjatorów tzw. Konwoju Polskich Serc, którym przewieziono prywatnie ufundowany pociąg z pomocą dla Charkowa, a także transportu ponad 500 ton pomocy humanitarnej. Brzoska przyczynił się także do zakupu kamizelek, hełmów i mundurów dla kilkuset żołnierzy obrony terytorialnej i apteczek taktycznych. Mensah jako prezes fundacji Omenaa Foundation zainicjowała powstanie Centrum Pomocy dla Matek z dziećmi (RiO Edu Center). Co ważne, para połowę dochodu z organizowanej przez siebie Wielkiej Aukcji Charytatywnej przeznaczyli na programy pomocy Ukrainie.
Podczas wizyty prezydent Zełenski podkreślił, że pomoc ze strony Polski była dla Ukrainy niezwykle ważna i doceniana. Jednocześnie Brzoska przypomniał, że prawdziwa odbudowa Ukrainy i jej przyjęcie do Wspólnoty Europejskiej będzie możliwe jedynie wtedy, gdy kraj ten odniesie zwycięstwo nad agresorem i odzyska swoją wolność.Współpraca między Polską a Ukrainą jest niezwykle ważna dla obu krajów, a zaangażowanie biznesu w pomoc dla Ukrainy pokazuje, że przedsiębiorcy mogą odegrać kluczową rolę w działaniach na rzecz dobra społecznego ipolitycznego.