Wyniki sondażu „Koronawirus a rynek pracy”

Z sondażu przeprowadzonego w ramach akcji #Niezwalnijamy wynika, że dotychczas zwolnienia pracowników były najrzadziej wybieraną przez pracodawców opcją ograniczania kosztów pracowniczych.

Najczęściej pracodawcy decydowali się na zalecenie wykorzystywania zaległych urlopów oraz na ograniczania wynagrodzenia. W co trzeciej firmie ograniczano czas pracy pracowników.

Na pytania odpowiedziało 207 osób, przedstawiciele różnej wielkości firm (18% – mikrofirmy, do 10 pracowników), 21% (10-49 pracowników), 25% (50-249 pracowników) oraz 36% (250 pracowników i więcej).

Respondenci reprezentowali kilkanaście różnych branż. Najwyższy odsetek respondentów pochodził z branży marketing/reklama/ PR (13%), IT (11%) oraz Handel (10%).