Organizator i Patroni

Organizator

Patroni

Homejob – inicjator i organizator akcji

Homejob to portal rekrutacyjny dedykowany pracy zdalnej i elastycznej. Celem portalu jest promocja rozwiązań ułatwiających łączenie życia zawodowego i osobistego tak, aby jak najwięcej osób mogło być aktywnych zawodowo, jak również wskazywanie efektywności elastycznego podejścia do miejsca i czasu pracy dla pracodawców. W obecnej sytuacji na rynku pracy Homejob, w ramach akcji #Niezwalniajmy, promuje firmy, które deklarują, że jednym z ich priorytetów w czasie koronawirusa jest zachowanie jak największej liczby miejsc pracy.  

Business Centre Club – patron akcji

BCC to prestiżowy klub biznesu dla przedsiębiorców i największa w kraju ustawowa organizacją indywidualnych pracodawców. Członkowie Klubu zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, przychody firm to ponad 200 miliardów złotych, a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Do tego wyjątkowego klubu biznesu należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami BCC – klubu przedsiębiorców są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci.

Polskie Stowarzyszenie HR – patron akcji

Polskie Stowarzyszenie HR to organizacja non-profit, oparta na społecznej działalności i stawiającą sobie za zadanie krzewienie idei dobrych praktyk HR w firmach, instytucjach i innych podmiotach na terenie całego kraju. Misją Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska profesjonalistów HR w Polsce, umożliwianie dzielenia się wiedzą i wzajemne wspieranie członków, jak również umacnianie i dalszy rozwój poczucia tożsamości zawodowej wśród osób zajmujących się HR w dużych i małych firmach oraz w instytucjach administracji publicznej i samorządowej i innych organizacjach. Istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest także realizacja projektów ważnych społecznie.

Admind Branding Communications – patron akcji

Admind Branding & Communications to agencja brandingowa, która powstała w 2010 roku w Krakowie, a obecnie posiada też biura w Warszawie, Amsterdamie i Zurychu, zatrudniając ponad 100 osób. Specjalizuje się w działaniach z zakresu strategii marki, rebrandingu, projektowania oraz brand experience i web agility. W swoim portfolio ma zarówno międzynarodowych klientów związanych z technologiami, jak również duże, polskie spółki różnych branż.

Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – patron akcji

Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez pracodawcę, który zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych w te działania.

Global Compact Network Poland – patron akcji

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT – Największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zainagurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2000r. Skupia firmy tworzące strategie i działania w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad (10 Principles) w obszarach praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) 

GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND – sieć krajowa z niezależnym sekretariatem prowadzonym oraz zarządzanym przez Fundację Global Compact Poland. Stanowi biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny dla polskich członków oraz sygnatariuszy UN Global Compact. Identyfikuje wyzwania i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zapewnia praktyczne wskazówki oraz promuje działania na rzecz realizacji celów ONZ. Dodatkowo GCNP wspiera merytorycznie polskich członków UN Global Compact w wypełnianiu rocznego obowiązku raportowania niefinansowego, z podejmowanych przez firmę działań i osiągniętych rezultatów. 

CR Navigator Resilience, BETTER – patron akcji

CR Navigator to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji, którą tworzą teoretycy, praktycy i osoby zainteresowane tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu oraz innowacji społecznych. Każde wydanie to najświeższe informacje o narzędziach, badaniach, konkursach, wydarzeniach oraz dobrych praktykach ze świata CSR i innowacji społecznych. Wydawcą CR Navigatora jest B-Better, agencja, która doradza, edukuje i projektuje rozwiązania, które wspierają organizacje w prowadzeniu innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe – patron akcji

Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe to międzynarodowy think-tank, który działa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), ze szczególnym uwzględnieniem krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Jego misją jest dostarczanie filantropom indywidualnym i korporacyjnym narzędzi oraz informacji do mądrej i strategicznej alokacji zasobów, takich jak czas, wiedza i pieniądze, aby pomaganie stało się łatwiejsze, miało bardziej strategiczny charakter i, co najważniejsze, prowadziło do realnych zmian społecznych. Poprzez Fundusz Naprawczy umożliwiamy przedsiębiorcom wsparcie kluczowych dla ich działalności osób i podmiotów, które ucierpiały lub mogą ucierpieć wskutek pandemii – tak, aby w trakcie i po COVID-19, można było przywrócić normalne procesy biznesowe przedsiębiorstw i ratować zagrożone miejsca pracy.